Šešių savivaldybių valdoma įmonė galės užsiimti nauja ūkine veikla

Konkurencijos taryba davė  sutikimą šešioms savivaldybėms ne ilgiau kaip 5 metams patikėti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimą bendrovei Utenos regiono atliekų tvarkymo centras. 2017 m. lapkričio 29 d. Konkurencijos taryba gavo Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybių prašymą dėl sutikimo perleisti ūkinės veiklos vykdymą jų įsteigtam Utenos regiono atliekų tvarkymo centrui (RATC). Išnagrinėjusi prašymą…