2005 m. metų sausio 28 dieną Utenos apskrities savivaldybės – Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino, Utenos ir Zarasų savivaldybės įsteigė UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, kurio pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje. Centro steigimą sąlygojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. patvirtintas Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, kurio tikslas – per artimiausią dešimtmetį įgyvendinti Europos Sąjungos atliekų tvarkymo direktyvas. Utenos apskrities savivaldybės UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įsteigė, siekdamos įgyvendinti Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamą projektą „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais norminiais aktais, bendrovės įstatais.

 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo įstatai“ 2015 m.

 

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centro“ valdymas vykdomas:

1. akcininkų susirinkimuose balsuojant turimomis akcijomis, kurios padalintos Partneriams (savivaldybėms) pagal gyventojų skaičių Partnerių (savivaldybių) administruojamose teritorijose ir yra:

Anykščių rajono savivaldybei – 18,856 proc. akcijų;

Ignalinos rajono savivaldybei – 12,378 proc. akcijų;

Molėtų rajono savivaldybei – 13,652 proc. akcijų;

Utenos rajono savivaldybei – 26,947 proc. akcijų;

Visagino savivaldybei – 15,892 proc. akcijų;

Zarasų rajono savivaldybei – 12,275 proc. akcijų.

 

2. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos susirinkimuose. Valdybos nariai:

1. Ramūnas Blazarėnas – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

2. Saulius Jauneika – Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius;

3. Inga Stankevičienė – Visagino savivaldybės Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja;

4. Valentina Raubiškienė (valdybos pirmininkė) – Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja;

5. Henrikas Zabiela – Utenos rajono savivaldybės administracijos mero patarėjas;

6. Jonas Spietinis –  Utenos rajono savivaldybės Tarybos narys, Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjas;

7. Vidas Kreivėnas – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

Pagrindiniai regioninės atliekų tvarkymo sistemos tikslai: parengti aplinkosaugos požiūriu priimtiną ir ekonomiškai efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią nacionalinių ir tarptautinių standartų bei įstatymų nustatytus reikalavimus. Padidinti atliekų tvarkymo efektyvumą ir už prieinamą mokestį teikti atliekų tvarkymo paslaugas visiems gyventojams.

Utenos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne vykdomos šios veiklos:

  • Nepavojingų atliekų priėmimas, svėrimas ir registravimas;
  • Nepavojingų atliekų kaupimas (šalinimas) sąvartyne;
  • Sąvartyno dujų surinkimas ir apdorojimas;
  • Filtrato, gamybinių nuotekų surinkimas ir perdavimas į nuotekų valymo įrenginius;
  • Sąvartyno monitoringas ir priežiūra.