Informacija apie patvirtintą Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planą

 Visuomenė kviečiama susipažinti su Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. planu, patvirtintu Utenos regiono plėtros tarybos 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. 51/7S-15. Šis planas – tai strateginis dokumentas, kuriuo siekiama nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius, ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančią viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą visiems regiono gyventojams. Plane numatytos priemonės yra būtinos Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatytų užduočių 2014-2020 m. periodui įgyvendinimui.

Susipažinti su patvirtintu planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių monitoringo priemonėmis bei kaip į planą buvo įtraukti aplinkos apsaugos klausimai, kaip atsižvelgta į strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą, SPAV subjektų išvadas, visuomenės ir vertinimo subjektų pasiūlymais galima UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ buveinėje, adresu J. Basanavičiaus g. 59, LT-28240 Utena. Kontaktinis asmuo – ekologė Rasa Martišienė, tel. 8-389-70029, el. p. rasa@uratc.lt. Dokumentus galima rasti ir interneto svetainėje www.uratc.lt rubrikoje „Teisinė informacija / Regioninės apimties dokumentai“.

Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.