Informuojame, kad Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino ir Zarasų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelės bei biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelės:  

2017 m. spalio 31 d. dirbs iki 17.00 val.

2017 m. lapkričio 1 d. NEDIRBS.

UAB „URATC“ administracija