UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – URATC) įgyvendina projektą „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-006. Vienas iš projekto uždavinių – skatinti individualių gyvenamųjų namų savininkus (gyventojus) kompostuoti namuose susidarančias biologiškai skaidžias atliekas. Siekiama, kad biologiškai skaidžių atliekų kiekis, susidarantis namuose, taptų naudingu kompostu darže ar sode ir taip būtų sumažinti atliekų srautai patenkantys į sąvartynus.

Utenos regione numatyta individualių namų savininkams (gyventojams) nemokamai išdalinti 6000 vienetų kompostavimo konteinerių, kurių talpa 600 l. Šiuo metu gyventojams jau išdalinta apie 5190 kompostavimo konteinerių.

Už konteinerių priežiūrą bus atsakingi gyventojai, su jais bus sudaromos panaudos sutartys.

 

Kompostavimo konteineriai suteikiami fiziniams asmenims, pagal šiuos reikalavimus:

  • Asmuo turi būti sudaręs sutartį su komunalinių atliekų tvarkytoju;
  • Asmuo turi būti individualaus namo / gyvenamojo sodo valdos savininkas (gyventojas) Utenos regione.

Informuojame, jog konteinerius namudiniam kompostavimui gali atsiimti:

  • Utenos miesto gyventojai sudarę, sutartis su UAB „Utenos komunalininkas“, tel. 8 -389-63802..
  • Molėtų miesto gyventojai sudarę, sutartis su UAB „Molėtų švara“ 8 383 51105.
  • Zarasų rajono gyventojai, sudarę sutartis su UAB „Zarasų komunalininkas“ 8 385 52179.
  • Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojai, sudarę sutartis su UAB „Anykščių komunalinis ūkis“. Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojai, pildę anketas dėl kompostavimo konteinerių įsigijimo, kompostavimo konteinerius gali atsiimti Anykščių atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje (adresu: Vairuotojų g. 18, Anykščiai, telefonas pasiteiravimui: 869679996).
  • Visagino savivaldybės gyventojai, t. y. sodininkų bendrijų nariai, jeigu sodininkų bendrija sudariusi sutartį su UAB „Visagino būstas“. Sodininkų bendrijų nariai, kurie jau užpildė pažymas, kompostavimo konteinerius gali atsiimti Visagino didelių ir pavojingų atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelėje (adresu: Karlų k., Visagino sav., telefonas pasiteiravimui: 861483746).