Informuojame, kad nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centro“ atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių darbo laikas trumpinamas 2 valandomis. Aikštelės dirbs antradieniais – penktadieniais nuo 9 val. iki 16 val., šeštadieniais nuo 8 val. iki 15 val. Taip pat nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. keičiasi ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių darbo laikas. Aikštelės dirbs trečiadieniais nuo 9 val. iki 18 val. ir šeštadieniais nuo 8 val. iki 17 val.