Informuojame, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pasikeitimai, kuriais nustatytas 3 eurų mokestis už toną faktiškai sąvartyne pašalintų nepavojingųjų atliekų, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto turinčias atliekas. Įgyvendinant mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ patvirtino Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų nepavojingų atliekų sąrašą, kuriame nustatyti nauji atliekų šalinimo įkainiai, įtraukiant  mokestį už aplinkos teršimą.

[well]

Nepavojingų atliekų sąrašas

[/well]