Informuojame, kad nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centro“ atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių darbo laikas trumpinamas 2 valandomis. Aikštelės dirbs antradieniais – penktadieniais nuo 9 val. iki 16 val., šeštadieniais nuo 8 val. iki 15 val.

Taip pat nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. keičiasi ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių darbo laikas. Aikštelės dirbs trečiadieniais nuo 9 val. iki 18 val. ir šeštadieniais nuo 8 val. iki 17 val.

 

UAB „URTAC“ administracija