Daugiau...

DĖL BUITYJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ KIEKIŲ PRIIMAMŲ IŠ GYVENTOJŲ Į APLSA PAKEITIMO

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento išduotuose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodytus atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių planuojamus projektinius pajėgumus bei fizinių asmenų pristatomų atliekų kiekių vidurkius per metus į atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles  2017 m. sausio 13 d. išleistas direktoriaus įsakymas „Dėl buityje susidarančių […]

Daugiau...

Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ teikiamų paslaugų įkainiai

Informuojame, kad vadovaujantis 2016 m. gruodžio 20 d. UAB „ Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ valdybos sprendimu Nr. VS-68-1 ir 2016 m. gruodžio 22 d. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus įsakymu Nr. VK-219, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ nuo 2017 m. sausio 1 d. keičia teikiamų atliekų priėmimo paslaugų įkainius Utenos regioniniame […]

Daugiau...

ATLIEKŲ TURĖTOJŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. fiziniai asmenys, priduodantys atliekas į Utenos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikšteles ir į biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikšteles, turės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba tapatybės kortelę), nurodyti gyvenamosios vietos adresą.   Pagrindas: lietuvos-respublikos-aplinkos-ministro-2016-m-rugpjucio-2-d-isakymas-d1-526-1-23-papunktis