Daugiau...

Būk atsakingas – pasirūpink atliekomis tinkamai!

2015 m. kovo 26 d. Utenos regione, įgyvendinant Aplinkos ministerijos nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, organizuojama  gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų nemokamai bus surenkama:   Elektros ir elektroninės įrangos atliekos; Nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;   Sumokant atliekų turėtojui bus surenkamos:   Alyvų atliekos; Vidaus degimo variklių tepalo, kuro ir […]

Daugiau...

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. keičiasi atliekų priėmimo ir laikino saugojimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių darbo laikas

Informuojame, kad nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centro atliekų priėmimo ir laikino saugojimo aikštelių darbo laikas trumpinamas 2 valandomis. Aikštelės dirbs antradieniais – penktadieniais nuo 9 val. iki 16 val., šeštadieniais nuo 8 val. iki 15 val. Taip pat nuo 2014 m. gruodžio […]

Daugiau...

Informacija apie viešą supažindinimą su Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano projektu ir plano strateginiu pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

 UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja Utenos regiono atliekų tvarkymo 2014 – 2020 m. plano rengimą. Planavimo tikslas – suderinti Utenos regiono savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir, siekiant įgyvendinti valstybines komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, nustatyti regiono komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones 2014 – 2020 m., kurios užtikrintų […]

Daugiau...

Informacija apie pradėtą rengti Utenos regiono atliekų tvarkymo planą 2014-2020 m. ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą

UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras organizuoja Utenos regiono atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. rengimą.   Atliekų tvarkymo planavimo tikslas – suderinti Utenos regioną sudarančių savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir, siekiant įgyvendinti valstybines komunalinių atliekų tvarkymo užduotis, nustatyti regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo priemones 2014-2020 m., kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius – […]